Home arrow Home arrow Polnisch
de  en  bu  ru  po  sl

Suche

Gefördert von
eu

Serdecznie witamy!


Nauka języków obcych ma w zjednoczonej Europie szczególne znaczenie. Tylko dzięki możliwości porozumiewania się można w pełni docenić różnorodność kulturową Europy, wspierać dialog interkulturowy i tolerancję ponad granicami.

Z myślą o umocnieniu językowej różnorodności i konkurencyjności Europy oraz w celu wsparcia dialogu interkulturowego podjęta została w ramach projektu IDIAL próba opracowania innowacyjnych materiałów dydaktycznych o charakterze regionalnym i interkulturowym, do wykorzystania w ramach kształcenia się przez całe życie w szkołach, na uniwersytetach oraz w dalszym kształceniu zawodowym.

Materiały te zostaną wykorzystane na Słowacji, w Bułgarii, Polsce oraz w Niemczech. Należy zaznaczyć, że przedstawiciele wymienionych krajów w równym stopniu uczestniczą w opracowaniu koncepcji podręczników. Dzięki temu można w pełni uwzględnić różnice kulturowe w kontekście języka rodzimego i docelowego na wszystkich płaszczyznach pragmatycznych i kulturowych, co z kolei przekłada się na rozwój tolerancji i wzajemnego poszanowania kultur.