Home arrow Home arrow Bulgarisch
de  en  bu  ru  po  sl

Suche

Gefördert von
eu

Добре дошли!


Изучаването на чужди езици в една Европа без граници е от основополагащо значение. Защото само с чуждоезикова компетентност може да се възприеме и оцени подобаващо културното многообразие на континента, да се развие междукултурният диалог и да се внедри толерантност към различията.

 

За укрепването на езиковото богатство и конкурентноспособността на Европа проектът „ИДИАЛ“ цели разработването на новаторски, регионално специализирани интеркултурни учебници за обучение през целия живот. Те могат да се прилагат както в училищата и университетите, така и в последващата професионална квалификация.

 

Учебните материали ще се използват в България, Германия, Полша и Словакия. И в тяхната разработка са включени учени от четирите страни. Чрез съпоставителното представяне на изходната и целевата култура на всички езиково прагматични и културни нива учебниците подпомагат развитието на по-висока културна компетентност и толерантност.