Home arrow Home arrow Slowakisch
de  en  bu  ru  po  sl

Suche

Gefördert von
eu

Vitajte!

 

Učenie sa cudzích jazykov má v rozšírenej Európe mimoriadny význam.

Pre posilnenie interkultúrneho dialógu a medzinárodnej konkurencieschopnosti Európy sa v rámci projektu IDIAL (Interkultúrny DIALóg) vyvíjajú inovatívne, interkultúrne a regionálne adaptované učebné materiály pre celoživotné vzdelávanie na školách a vysokých školách, ako aj pre ďalšie odborné vzdelávanie na Slovensku, v Bulharsku, Poľsku a Nemecku.

Tieto učebné materiály porovnávajú východiskovú a cieľovú kultúru vo všetkých jazykovo pragmatických a kultúrnych rovinách a tým podporujú hlbšie vzájomné chápanie sa kultúr.